POBIERZ Statut Przedszkola Akademickiego (tekst jednolity)

 

Uchwała Nr 68/14 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Przedszkola Akademickiego przy Państwowej Szkole Zawodowej we Włocławku

 

Uchwała Nr 67/15 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Przedszkola Akademickiego przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

 

Uchwała Nr 92/15 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku z dnia 8 września 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Przedszkola Akademickiego przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

 

Uchwała Nr 13/16 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Przedszkola Akademickiego przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

 

Uchwała Nr 32/16 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Przedszkola Akademickiego przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

 

Uchwała Nr 60/16 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Przedszkola Akademickiego przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

 

Uchwała Nr 69/17 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku z dnia 26 września 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Przedszkola Akademickiego przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku

 

Zarządzenie Nr 2/16 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie określenia terminów i formy rekrutacji oraz ustalenia wysokości opłat w Przedszkolu Akademickim przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku na rok szkolny 2016/2017

 

Zarządzenie Nr 26/16 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku z dnia 25 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie Nr 2/16