Przedszkole Akademickie

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku

Przedszkole Akademickie to nowy projekt Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku. Jest to wyjątkowe miejsce dla włocławskich dzieci. Uczelnia stworzyła i wdrożyła projekt przedszkola przyjaznego dziecku, oparty o najnowszą wiedzę i metody wspierające jego rozwój. Przedszkole stworzone zostało przez grupę specjalistów posiadających kilkunastoletnie doświadczenie i wysokie kwalifikacje. Dodatkowe wsparcie stanowią młodzi, pełni zapału do pracy i kreatywni absolwenci pedagogiki włocławskiej PWSZ.

Przy tworzeniu przedszkola uczelnia postawiła na trzy główne zadania: naukę języków, edukację ekologiczną oraz edukację prozdrowotną, czyli promowanie zdrowia, zdrowego odżywiania i aktywności ruchowej. Przedszkole Akademickie jest placówką dwujęzyczną, realizującą program dydaktyczny nastawiony na wsparcie indywidualnych zdolności, zainteresowań i możliwości dzieci. Naszą misją jest pomoc w rozwoju ich talentów i umiejętności. Dlatego przedszkole oferuje wszechstronny zakres zajęć programowych oraz dodatkowych, na których odkrywamy pasje i rozbudzamy zainteresowania od najmłodszych lat.

Nowoczesne metody pracy to tylko jeden z elementów projektu przedszkola przyjaznego rozwojowi dziecka. W uczelnianym przedszkolu najważniejszy jest mały człowiek, który w zupełnie nowy sposób odkrywa świat, swoje umiejętności, zainteresowania, emocje, potrzeby, dobre maniery, zdrowe nawyki. Dlatego oferta ewoluuje w oparciu o potrzeby dzieci i sugestie rodziców. Przedszkole zapewnia również bogatą ofertę zajęć dodatkowych. Oferta proponowanych zajęć jest bardzo szeroka – od nauki tańca, języków obcych, dogoterapii, gimnastyki korekcyjnej, glottodydaktyki, capoeiry, zumby, indywidualnych zajęć z logopedą po naukę pływania.

Celem nadrzędnym pracy opiekuńczo-wychowawczej jest odkrywanie wielorakich, indywidualnych zdolności i zainteresowań dzieci, pobudzanie ich, wzmacnianie oraz rozwijanie ze szczególnym uwzględnieniem naturalnej aktywności dzieci i ich zdolności rozwiązywania problemów. Systematycznie diagnozowane są umiejętności, potrzeby oraz zdolności dzieci poprzez ich obserwację, analizę wytworów ich działalności z uwzględnieniem wiedzy specjalistów oraz rodziców. W tej placówce zostały stworzone przedszkolakom możliwości odkrywania ich zainteresowań i pasji. Szeroka oferta przedszkolna pozwala też dzieciom wybrać najciekawsze dla nich zajęcia. Wraz z poznaniem upodobań, możliwości i potrzeb przedszkolaków są tworzone koła zainteresowań – kuźnie talentów. Niezwykle ważne jest, aby dziecko od najmłodszych lat odkrywało aktywności, które sprawiają mu radość, ale również pokażą jego mocne strony.

Sale zabaw są przestronne, kolorowe, słoneczne, spełniające najwyższe standardy i przede wszystkim bezpieczne. Organizatorzy przedszkola mają świadomość, jak ważne są warunki, w jakich przebywają dzieci. Przedszkole Akademickie zostało przygotowywane od podstaw, dzięki czemu pomieszczenia i wyposażenie są nowe i posiadają stosowne certyfikaty. Wokół przedszkola zostanie zbudowany plac zabaw.

Przedszkole jest wyjątkowe ze względu na stworzoną ofertę, jak i współpracę z rodzicami oraz specjalistami z Zakładu Pedagogiki, Zakładu Filologii Angielskiej i specjalistami spoza uczelni.

 

 


 

Real-time visitors monitor and live stats