Pomoc psychologiczna w Przedszkolu Akademickim


Zajęcia grupowe z psychologiem przedszkolnym prowadzone są z uważnością na możliwości rozwojowe każdej grupy przedszkolnej. Zajęcia mają na celu poznanie świata emocji, wartości, budowanie i wzmacnianie pozytywnej samooceny, samokontrola. Rozwój i wzrost kompetencji społecznych takich jak: przepraszanie, uważność na uczucia innych, tolerancja i szacunek, pomogą dzieciom budować dobre i prawidłowe relacje z innymi ludźmi. Prowadzone są również zajęcia rozwoju procesów poznawczych, np. pamięci, uwagi, spostrzegawczości, wyobraźni.
Zapraszamy również do zapoznania się z gazetką ścienną przeznaczoną dla rodziców. Porusza tematy związane z wychowaniem i prawidłowym rozwojem dzieci w wieku przedszkolnym.

Gdyby Państwo mieli jakieś pytania lub wątpliwości zachęcamy do osobistego, indywidualnego kontaktu z psychologiem na terenie przedszkola.

Poniedziałek 9:00-12:00
Wtorek 9:00-12:00
Czwartek 11:00-15:00 (dyżur dla rodziców 14:00-15:00)