Przedszkole mieści się w budynku o pow. ponad 1100 m 2 w centrum miasta przy ul. 3 Maja 17 na dziedzińcu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku tuż obok zabytkowego budynku Rektoratu.

 

W przedszkolu znajduje się 6 jasnych, przestronnych sal dla dzieci, sala rekreacji ruchowej, kuchnia i zaplecze socjalne, szatnia, łazienki dostosowane do potrzeb dzieci, ogród.

 

Wszystkie obiekty Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku także Przedszkole Akademickie zostały zmodernizowane lub wybudowane od podstaw. Dzieci przebywają w dostosowanym do potrzeb przedszkola obiekcie w przestronnych, dobrze oświetlonych salach i pracowniach. Przedszkole wyposażone jest w nowoczesne środki audiowizualne i sprzęt multimedialny.

 

Przedszkole spełnia wszystkie wymogi prawa europejskiego dla zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w nim dzieci.

 

Przedszkole gwarantuje:
• powierzchnię przypadającą na dziecko zgodną z przepisami prawa
• minimalną wysokość sal dla dzieci – 3 m
• oznakowane drogi ewakuacyjne i hydranty przeciwpożarowe wewnątrz budynku zgodnie z wytycznymi Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej
• odpowiedni system wentylacji pomieszczeń
• odpowiednią ilość sanitariatów dla dzieci
• atesty na farby, wykładziny
• certyfikaty na meble, pomoce dydaktyczne, zabawki, w tym zabawki ogrodowe, piasek w piaskownicy
• ochronę na kaloryfery, bramki na schodach, osłony na kontakty itp.
• kuchnię działającą w oparciu o HCCP, który jest rekomendowany przez Światową Organizację Zdrowia oraz wymagany prawem Unii Europejskiej.

Wizualizacje:

 1

2

3

4

5

6

jadalnia

szatnia

Real-time visitors monitor and live stats