Rytmika - zajęcia mają na celu:
- pobudzanie i rozwój zainteresowań muzycznych
- rozwijanie wyobraźni i postawy twórczej - zabawy muzyczne, improwizacja
- wyrabianie koordynacji ruchowej - rytmika
- rozwijanie pamięci muzycznej - piosenki
- kształtowanie umiejętności poruszania się - taniec
- nauka współpracy zespołowej z rówieśnikami
- rozwijanie muzykalności u dzieci - słuchanie i aktuwne tworzenie muzyki

 

Logopedia grupowa - na zajęciach logopedycznych usprawniany jest aparat artykulacyjny dziecka poprzez różnorodne ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne: język, wargi, policzki, żuchwa, podniebienie miękkie
i twarde, funkcję prawidłowego połykania, ćwiczenia oddechowe i fonacyjne na głoskach adekwatnych do wieku rozwojowego dziecka oraz rozwijane są funkcje słuchowe, stymulacja rozwoju mowy biernej i czynnej dziecka.
W swojej pracy staramy się łączyć motorykę małą z motoryką dużą. Oczywiście wszystko w formie dobrej zabawy.

 

Logorytmika - jest swoistą formą połączenia rytmiki i terapii logopedycznej. Wykorzystuje bowiem możliwość oddziaływania na sferę słuchową, słuchowo-ruchową i ruchową. Na bazie ćwiczeń muzyczno-ruchowych stosuje się ćwiczenia słowno-ruchowe, których wiodącym składnikiem jest rytm. Naturalny i swobodny ruch, będący obok muzyki podstawowym motywem ćwiczeń, umożliwia realizację zajęć rytmicznych ze wszystkimi dziećmi, niezależnie od poziomu intelektualnego, ruchowego i muzycznego rozwoju dziecka.

 

Język angielski - zajęcia mają na celu:
- rozwijać u dzieci przede wszystkim umiejętność mówienia i rozumienia ze słuchu w języku angielskim poprzez
  właściwy dobór ćwiczeń językowych i materiałów dodatkowych
- rozwijać u dzieci pewność siebie w sytuacjach językowych i motywację do samodzielnego porozumiewania się
  w języku angielskim poprzez uczestnictwo w interesujących aktywnościach i kontat z żywym językiem w sytuacjach
  codziennych
- zapewić dzieciom możliwość nauki piosenek, wierszyków w języku angielskim oraz poznania licznych gier i zabaw
  znanych w krajach anglojęzycznych
- zapewnić dzieciom możliwość poznania i ćwiczenia właściwej wymowy w języku angielskim

 

Gimnastyka ogólnorozwojowa - ma szczególne znaczenie ponieważ związane jest z wszechstronnym rozwojem. Rozwój sił fizycznych, aktywności, wytrzymałości idzie w parze z rozwojem dyscypliny i śmiałości dziecka. Te cechy zaczynamy rozwijać od najwcześniejszych lat. Dziecko w wieku przedszkolnym znajduje się w okresie, w którym zachodzą ważne procesy rozwojowe, dlatego gimnastyka ma bardzo duże znaczenie. W przedszkolu zwraca się szczególną uwagę na kształtowanie postawy dziecka poprzez stałe wymaganie poprawnych ruchów podczas chodu, biegu, zabawy, ćwiczeń itd. Zajęcia zaspokajają potrzeby ruchowe dziecka, rozwijają jego sprawność ruchową. Ruchy dziecka stają się bardziej skoordynowane, harmonijne i szybsze.

 

 


Real-time visitors monitor and live stats