Zgodnie z obowiązującym Statutem Przedszkola Akademickiego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku [§7. ust. 1 pkt. 3] jednym z organów Przedszkola Akademickiego jest Rada Rodziców.


Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu z poszczególnych grup wiekowych, wybranych przez ogół rodziców na zebraniu grupowym.


Do kompetencji Rady Rodziców należy:
• pomoc w doskonaleniu organizacji i podnoszeniu jakości pracy przedszkola;
• pozyskiwanie rodziców do współpracy i współudział w realizacji zadań opiekuńczych i wychowawczych przedszkola;
• organizowanie i propagowanie akcji społeczno-użytecznych organizowanych
na potrzeby przedszkola;
• organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej
w rodzinie, przedszkolu, w środowisku;
• gromadzenie własnych funduszy pochodzących z darowizn rodziców oraz podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych
na rzecz przedszkola;
• opracowywanie i uchwalanie regulaminu swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola;
• występowanie do dyrektora z wnioskami i opiniami na temat wszystkich spraw dotyczących placówki;
• popularyzacja działań przedszkola w środowisku.

 

Rada Rodziców Przedszkola Akademickiego informuje, iż opłata na Radę Rodziców w roku szkolnym 2018/2019 pozostaje w wysokości dotychczasowej tj. 100 zł za dziecko na rok. Płatności można dokonać jednorazowo do 2 listopada, albo w dwóch ratach:


• 50 zł do 2 listopada 2018 r.
• 50 zł do 1 lutego 2019 r.


Przy dwójce dzieci opłata na Radę Rodziców wynosi 90 zł za dziecko na rok [10% zniżki]. Płatności można dokonać jednorazowo do 2 listopada, albo w dwóch ratach:


• 50 zł do 2 listopada 2018 r.
• 40 zł do 1 lutego 2019 r.

 

 

 Nr konta Rady Rodziców Przedszkola Akademickiego:
26 1050 1979 1000 0097 0593 5170
Tytułem: Rada Rodziców, imię i nazwisko dziecka, nazwa grupy

 


Środki przekazywane na Radę Rodziców będą wykorzystywane na dofinansowanie różnego rodzaju atrakcji dla dzieci, uroczystości, wycieczek, wyjść do teatru itp. Ze środków Rady Rodziców zakupione zostaną również drobne upominki dla dzieci z m.in. okazji świąt.

 

 

Skład Rady Rodziców:

 

w roku szkolnym 2018/2019 reprezentantami grup do Rady Rodziców będą następujący rodzice:


gr. 2,5/3-latki "Misie" Pani Aleksandra Palke

gr. 3-latki "Sówki" Pani Aleksandra Kolęda - Lewandowska

gr. 4-latki 'Krasnale" Pani Katarzyna Sikorska

gr. 5-latki "Ekoludki"Pani Natalia Jakubowska

gr. 6-latki "Biedronki" Pani Paulina Krukowicz