Rekrutacja 2018/2019

 

Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci w wieku 3-6 lat do udziału w procesie rekrutacji do Przedszkola Akademickiego na rok szkolny 2018/2019.

 

Harmonogram Rekrutacji do Przedszkola w roku 2018/2019:

 

I etap - Rekrutacja wewnętrzna

 

 1. Zapisy dzieci trwają od 01.03.2018 r. do 16.03.2018 r.
 2. Karty zgłoszenia (deklaracje kontynuacji edukacji przedszkolnejw roku szkolnym 2018/2019) są przyjmowane w przedszkolu w godzinach otwarcia.
 3. Dziecko zostaje wpisane na listę kandydatów do przedszkola po podjęciu pozytywnej decyzji przez Dyrektora.
 4. Po zakwalifikowaniu dziecka na listę kandydatów rodzic zobowiązany jest terminie: 09.04.2018 r. -  20.04.2018 r. podpisać umowę o świadczenie usług opiekuńczo – wychowawczych i dydaktycznych na rzecz dziecka.
 5. Niepodpisanie umowy w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z usług Przedszkola.

 

II etap - Rekrutacja zewnętrzna

 

UWAGA! UWAGA! UWAGA!

 

 

Dzień otwarty

Serdecznie zapraszamy dzieci wraz z rodzicami

do odwiedzenia nas w dniu 04.04.2018 r. (środa) w godzinach 16:00 - 17:30.

W programie m.in:

zapoznanie się z ofertą edukacyjną placówki,

zwiedzaie przedszkola,

konsultacje z psychologiem i pedagogiem.

 

ZAPRASZAMY!

 

 1. Zapisy dzieci trwają od 03.04.2018 r. do 27.04.2018 r. lub do wyczerpania wolnych miejsc.
 2. Karty zgłoszenia (wnioski o przyjęcie dziecka do Przedszkola Akademickiego przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławkuna rok szkolny 2017/2018) są przyjmowane w przedszkolu przez Dyrektora lub w biurze przedszkola w godzinach 7:30-15:30.
 3. Dyrektor Przedszkola przyjmuje dziecko w przypadku dysponowania wolnym miejscem. Pierwszeństwo mają dzieci, które w 2018 r. ukończą 3 lata.
 4. O zakwalifikowaniu dziecka na listę kandydatów do Przedszkolai informuje Rodziców Dyrektor w terminie do dnia 10.05.2018 r.
 5. Po zakwalifikowaniu dziecka na listę kandydatów rodzic zobowiązany jest wypełnić ankietę, uiścić opłatę wpisową w wysokości 200 zł oraz w wyznaczonym terminie podpisać umowę o świadczenie usług opiekuńczo – wychowawczych i dydaktycznych na rzecz dziecka.
 6. Niepodpisanie umowy w terminie jest równoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy kandydatów.

 

 

Więcej szczegółowych informacji na temat rekrutacji do Przedszkola Akademickiego na rok szkolny 2018/2019 znajdziecie Państwo w Zarządzeniu nr 11/18 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku z dnia 29 stycznia 2018 r.

 

 

Zapoznaj się z treścią Zarządzenia:

 

Zarządzenie nr 11/18 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów i formy rekrutacji oraz ustalenia wysokości opłat w Przedszkolu Akademickim przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku na rok szkolny 2018/2019

 

 

Pobierz:

 

(dziękujemy, ten etap rekrutacji jest już zamknięty) deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2018/2019

 

już dostępny wniosek o przyjęcie dziecka do Przedszkola Akademickiego przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławkuna rok szkolny 2018/2019

 

(wkrótce) ankieta (wypełnić po zakwalifikowaniu dziecka na listę kandydatów)

 

 

Opłatę wpisową w wysokości 200 zł należy wpłacić na konto przedszkola po zakwalifikowaniu dziecka na listę kandydatów:

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Przedszkole Akademickie

BOŚ O/Włocławek nr 33 1540 1069 2106 8720 6079 0012

 

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt

z Dyrektorem (881 921 373) lub biurem przedszkola (664 907 490)