Serdecznie zapraszamy rodziców dzieci w wieku 3-6 lat do udziału w procesie rekrutacji do Przedszkola Akademickiego na rok szkolny 2019/2020.

 

Harmonogram Rekrutacji do Przedszkola w roku 2019/2020:

 

I etap - Rekrutacja wewnętrzna

 

 1. Zapisy dzieci trwają od 01.03.2019 r. do 15.03.2019 r.
 2. Karty zgłoszenia (deklaracje kontynuacji edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2019/2020)  przyjmowane są w biurze przedszkola w godzinach otwarcia.
 3. Dziecko zostaje wpisane na listę kandydatów do przedszkola po podjęciu pozytywnej decyzji przez Dyrektora.
 4. Po zakwalifikowaniu dziecka na listę kandydatów rodzic zobowiązany jest terminie: 01.04.2019 r. -  15.04.2019 r. podpisać umowę o świadczenie usług opiekuńczo – wychowawczych i dydaktycznych na rzecz dziecka.
 5. Niepodpisanie umowy w terminie jest równoznaczne z rezygnacją z usług Przedszkola.

 

 

II etap - Rekrutacja zewnętrzna

 

 

 

Szanowni Rodzice!

 

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom

zapraszamy w dniach 25-26-27 marca 2019 r.

na indywidualne spotkania i rozmowy z kadrą pedagogiczną przedszkola.

Już dziś można umówić się na indywidualne spotkanie pod numerem tel. 881 921 373

 

25 marca 2019 r. (poniedziałek) godz. 14:00 - 16:00

26 marca 2019 r. (wtorek) godz. 13:00 - 15:00

27 marca 2019 r. (środa) godz. 13:00 - 15:00

 

Serdecznie zapraszamy Państwa z dziećmi!!!

 

 

 

 1. Zapisy dzieci trwają od 01.04.2019 r. do 30.04.2019 r. lub do wyczerpania wolnych miejsc.
 2. Karty zgłoszenia (wnioski o przyjęcie dziecka do Przedszkola Akademickiego przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku na rok szkolny 2019/2020) przyjmowane  są w biurze przedszkola w godzinach 7:30-15:30. Wniosek winien być podpisany przez rodziców / opiekunów prawnych dziecka.
 3. Dyrektor Przedszkola przyjmuje dziecko w przypadku dysponowania wolnym miejscem. Pierwszeństwo mają dzieci, które w 2019 r. ukończą 3 lata.
 4. O zakwalifikowaniu dziecka na listę kandydatów do Przedszkola informuje Rodziców Dyrektor.
 5. Po zakwalifikowaniu dziecka na listę kandydatów rodzic zobowiązany jest wypełnić ankietę, uiścić opłatę wpisową w wysokości 200 zł oraz w wyznaczonym terminie podpisać umowę o świadczenie usług opiekuńczo – wychowawczych i dydaktycznych na rzecz dziecka.
 6. Niepodpisanie umowy w terminie jest równoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy kandydatów.

 

 

Więcej szczegółowych informacji na temat rekrutacji do Przedszkola Akademickiego na rok szkolny 2019/2020 znajdziecie Państwo w Zarządzeniu nr 15/19 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku z dnia 18 lutego 2019 r.

 

 

Zapoznaj się z treścią Zarządzenia:

 

Zarządzenie nr 15/19 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie określenia terminów i formy rekrutacji oraz ustalenia wysokości opłat w Przedszkolu Akademickim przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku na rok szkolny 2019/2020

 

 

Pobierz:

 

(ten etap mamy już za sobą) deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2019/2020

 

POBIERZ wniosek (druk dwustronny) o przyjęcie dziecka do Przedszkola Akademickiego przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławkuna rok szkolny 2019/2020. Wniosek podpisują rodzice /opiekunowie prawni dziecka

 

POBIERZ ankieta (druk dwustronny, wypełnić po zakwalifikowaniu dziecka na listę kandydatów)

 

 

Opłatę wpisową w wysokości 200 zł należy wpłacić na konto przedszkola po zakwalifikowaniu dziecka na listę kandydatów:

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku

Przedszkole Akademickie

BOŚ O/Włocławek nr 33 1540 1069 2106 8720 6079 0012

 

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt

z Dyrektorem (881 921 373) lub biurem przedszkola (664 907 490)