Pożegnanie absolwentów przedszkola

 

Pożegnania przyszła pora,

taka absolwentów rola,

już tornistry wyciągajcie

i do szkoły wyruszajcie.

 

Ekoludki za Sowami

będą tęsknić wraz z Misiami a Biedronki i Krasnale

 by nie mówić długo wcale

tropem sowim podążają

starszakami się już stają.

 

Dziękujemy żeście byli

z nami co dzień się bawili.

Gdy będziecie już uczniami,

wspominajcie nas czasami.

(M.K.)

 

„Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami”

Na przełomie maja i czerwca wszystkie przedszkolaki uczestniczyły w zajęciach profilaktycznych programu edukacyjnego pt.  „Chroń się przed kleszczami wszystkimi sposobami” organizowanego przez fundację Aby Żyć we współpracy z Wojewódzką Stacją Sanitarno -  Epidemiologiczną w Warszawie. Celem programu jest podniesienie poziomu wiedzy o chorobach odkleszczowych, poznanie sposobów zapobiegania chorobom odkleszczowym. W trakcie zajęć dzieci zdobyły wiedzę na temat miejsc występowania kleszczy i zagrożeń związanych z ugryzieniem przez te pajęczaki, sposobów przenoszenia się kleszczy na zwierzęta i ludzi. Dowiedziały się jak zapobiegać ukąszeniom i chronić się przed chorobami przenoszonymi przez kleszcze.

(K.S)

 

Dbamy o ząbki

                                         

Dnia 23.06.2017 roku Przedszkole odwiedziły Panie dentystki, które przeprowadziły profilatyczne badanie stomatologiczne. Przedszkolaki dzielnie siadały na fotel i otwierały szeroko buzie. Każde dziecko otrzymało dyplom. Dziękujemy Pani Ewie Bryckiej i Pani Annie Bryckiej za sprawdzenie ząbków naszym Przedszkolakom.

(K.B.)

 

„Czyste powietrze wokół nas”

W II semestrze roku szkolnego 2016/2017 dzieci z grup Biedronki i Krasnale uczestniczyły w zajęciach w ramach profilaktycznego programu antynikotynowego „Czyste powietrze wokół nas”. Celem programu jest wykształcenie w dzieciach umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymu, w tym dymu papierosowego, zwiększenie wrażliwości przedszkolaków na szkodliwość dymu i samych papierosów, oraz poszerzenie wiedzy dzieci na temat skutków palenia papierosów. Poszczególne zajecie były skoncentrowane na odbiorze wrażeń poprzez oddziaływanie na wiele zmysłów dzieci oraz dostosowanie do ich rozwoju poznawczego, aktywności, doświadczeń.

(K.S)

 

"Kapsuła czasu, czyli Żywe Lekcje Historii"

     

Dnia 20 czerwca 2017 nasze przedszkole odwiedzili interesujący goście, którzy opowiedzieli dzieciom o życiu w średniowieczu. Podczas ich występu przedszkolaki miały okazję wysłuchać legendy związanej z toruńskim piernikiem „katarzynką” oraz dowiedzieć się wielu ciekawych informacji dotyczących średniowiecznych rycerzy. Dzieci mogły również wczuć się w rolę prawdziwego rycerza przymierzając hełmy, kolczugi, tarcze.

(K.S.)

 

Real-time visitors monitor and live stats